Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden van de website www.campings.com

Bijgewerkt op 10 juni 2021

De website www.campings.com (“Website“) wordt uitgegeven door Campings.com, een ‘société par actions simplifiée à associé unique’ (vereenvoudigde naamloze vennootschap met één aandeelhouder) met een kapitaal van 100.000 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder het nummer 508 290 947 en in het register van reis- en verblijforganisatoren onder nummer IM093180011, met hoofdkantoor op 18-20 rue du Faubourg du Temple 75541 PARIJS CEDEX 11 en wordt vertegenwoordigd door algemeen directeur Dhr. Jérôme MERCIER (« Campings.com »).

Inhoudsopgave:


Artikel 1 – Inleiding

Op de Website worden aanbiedingen voor accommodatie aangeboden door accommodatiedienstverleners (“Aanbiedingen “) partners van Campings.com (“Partners“) en biedt personen die accommodatie zoeken voor seizoenshuur (andere dan residentiële accommodatie) de mogelijkheid te reserveren voor een specifieke datum of periode (“Klanten“).

Deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden (“AV“) zijn van toepassing op elk gebruik van de Website en op elke reservering van accommodatiediensten van de Partners door Klanten via de Website of per telefoon op het op de Website vermelde nummer (“Reservering“).

De AV zijn op elk moment toegankelijk op de Website. De Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan aanvaarding door de Klant voorafgaand aan de validatie van zijn/haar Reservering.

Klanten erkennen de AV te hebben gelezen en begrepen en stemmen ermee in daaraan gebonden te zijn bij het gebruik van de Website en het plaatsen van hun Reservering. De AV die van kracht zijn op het moment van de Reservering hebben voorrang op alle andere contractuele documenten die door de Klant zijn geraadpleegd.

Campings.com behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de AV te allen tijde bij te werken; de AV worden van kracht op het moment van hun publicatie, zonder terugwerkende kracht voor eerdere Reservering. Klanten zijn verantwoordelijk voor het herlezen van de gewijzigde AV en dienen zich vertrouwd te maken met dergelijke wijzigingen. Elke raadpleging van de Website of elke Reservering volgend op de actualisering van de AV vereist de voorafgaande aanvaarding van de nieuwe AV door de Klant. 

Accommodatiediensten die door de Klant buiten Campings.com zijn gekocht, of op een Website van een Partner of een andere dienstverlener, worden niet beheerst door de AV en zijn niet gerelateerd aan Campings.com.

Artikel 2 – Reservering en betaling

 1. Om een Reservering te plaatsen, moet de Klant een meerderjarige natuurlijke persoon zijn (of de reservering uit laten voeren door zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers) en wettelijk in staat zijn om een overeenkomst aan te gaan.
 2. De Klant selecteert de gewenste accommodatie en duur (“Verblijf”) afhankelijk van de beschikbaarheid, aangezien de Aanbiedingen in real time worden beheerd. Zodra de reservering is geplaatst, ontvangt de Klant een e-mail met de titel “Uw reservering” waarin een overzicht wordt gegeven van de gekozen Reservering. In geval van een probleem met een door de Klant gekozen Aanbieding, van welke aard ook, zal Campings.com binnen tweeënzeventig (72) werkuren een vervangende oplossing aanbieden of, bij gebreke daarvan, het betaalde bedrag binnen twee weken terugbetalen.
 3. De Reservering zal daarom alleen geldig worden verklaard wanneer Campings.com de bevestigingsemail met als onderwerp “Uw factuur” naar de Klant heeft gestuurd. Let op: indien het saldo niet door de klant is betaalt voor aankomst of wanneer de accommodatie niet meer beschikbaar is (e.g.: overboeking of andere oorzaak behoudt Campings.com zich het recht voor om het verblijf te annuleren). 
 4. Op het moment van de Reservering (via de Website of telefonisch op het nummer vermeld op de Website), wordt systematisch een annuleringsverzekering aangeboden aan de Klanten. Om de details van de geboden Annulerings- en reisverzekering te kennen, heeft de Klant de mogelijkheid om de Annulerings- en reisverzekering” pagina te raadplegen.
 5. Elke reserveringsaanvraag moet vergezeld gaan met de betaling van een minimumvoorschot dat overeenkomt met dertig (30)% van de prijs (inclusief belasting) van de accommodatie alleen en met het totaal van de eventuele reserveringskosten, de verzekeringspremie die eventueel is afgesloten en de prijs van de gekozen opties. Het saldo moet ten laatste (30) dagen vóor de eerste dag van het Verblijf betaald worden aan Campings.com. De Klant heeft ook de mogelijkheid om de volledige prijs te betalen op het moment van de reservering, of om te kiezen voor een betaling in drie termijnen.
 6. Voor VACAF-reserveringen wordt de aanbetaling berekend over het resterende bedrag dat door de klant moet worden betaald.
 7. Na een herinnering en bij gebrek aan betaling van het saldo ten laatste dertig (30) dagen voor de eerste dag van het Verblijf, kan de Reservering als geannuleerd worden beschouwd door de Klant en zullen de annuleringsboetes die van toepassing zijn op annuleringen op de datum van de herinnering die niet beantwoord werden, worden ingehouden volgens de tabel van artikel XII hieronder.
 8. Indien de Reservering minder dan dertig (30) dagen voor de aanvangsdatum van het Verblijf wordt geplaatst, moet het totaalbedrag van het Verblijf worden betaald op het moment dat de Reservering wordt geplaatst.
 9. De eerste betaling moet met een creditcard worden gedaan.
 10. Campings.com zal een e-mail sturen naar het door de Klant opgegeven adres ter bevestiging van de ontvangst van de reserveringsaanvraag.
 11. Zodra de Reservering goedgekeurd en betaald is, zal Campings.com de Klant een e-mail sturen met onderwerp “Uw voucher, een voucher of voucher” (“Voucher“) die moet worden afgedrukt en op de dag van aankomst aan de Partner moet worden overhandigd. De Voucher bevat de gegevens van de partner en kan worden gedownload in uw klantenaccount.
 12. Door de Reservering goed te keuren, doet de Klant Campings.com een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst. Campings.com behoudt zich het recht voor deze overeenkomst te weigeren, te annuleren en op elk moment te beëindigen indien de omstandigheden dit rechtvaardigen, met name in geval van schending van de AV of poging tot fraude.

Artikel 3 – Achteraf betalen of betalen in termijnen

Achteraf betalen met creditcard (VISA of MasterCard) is gemakkelijk en volledig veilig. Er zijn twee mogelijkheden voor Achteraf betalen:

 1. Boek uw vakantie en betaal op de dag van aankomst zonder extra kosten.
 2. Boek uw vakantie en betaal op de 5e van de volgende maand zonder extra kosten. Bijvoorbeeld: wanneer u op 5 april boekt voor een zomervakantie in augustus, dan zal op 5 mei het bedrag worden afgeschreven.

Plaats een boeking via Campings.com. Bij de check-out kiest u Achteraf betalen als betaalmethode, vul vervolgens uw creditcard gegevens in. Nadat u uw boeking heeft gemaakt, kunt u op uw gemak uw reservering bekijken via uw account. U ontvangt per e-mail een betaaloverzicht van ons.

Betalen in termijnen met met creditcard (VISA, MasterCard of American Express). Deze betalingsoptie wordt uitgevoerd door Pledg. Achteraf betalen of betalen in termijnen is niet mogelijk met iDEAL.

Campings.com bied verschillende betalingsmogelijkheden: Achteraf  betalen of betalen in termijnen. 

Deze betalingsmogelijkheden worden uitgevoerd door onze partner Pledg. Achteraf betalen of betalen in termijnen is niet mogelijk met iDEAL.

 • Betaling in 3 keer (gratis)
 • Betaling in 4 keer (kosten aan verbonden)
 • Betaling in 10 keer (kosten aan verbonden)
 • Betaal 10 dagen voor aankomst of op de 5e van de volgende maand

Voorwaarden: bij de bevestiging van uw reservering zal onze partner Pledg u de keuze bieden tussen betaling in 4 keer, 10 keer, uitgestelde betaling, of betaling op dag 5 van de volgende maand. Indien u zich wilt inschrijven voor deze dienst, zullen uw gegevens worden meegedeeld aan Pledg die u, onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag, de keuze zal bieden tussen betaling in 3, 4 of 10 termijnen. U kunt ook kiezen voor achteraf 10 dagen voor vertrekdatum of op dag 5 van de volgende maand vanaf de datum dat u uw vakantie heeft geboekt.

In uw account heeft u een betalingsschema met een overzicht van het bedrag van de verschillende maandelijkse termijnen. Afhankelijk van uw dossier kan u worden gevraagd bewijsstukken over te leggen om uw financieringsaanvraag te bekrachtigen.

Voor een betaling in meerdere keren: zodra Pledg uw dossier accepteert, zult u het bedrag van de 1e maandelijkse betaling moeten betalen inclusief de kosten van Pledg. De resterende maandelijkse betalingen worden afgeschreven volgens het betalingsschema dat u hebt gekregen. 

Voor de uitgestelde betaling: zodra Pledg uw dossier accepteert, wordt uw reservering goedgekeurd en worden de kosten afgeschreven, indien van toepassing. Het volledige bedrag wordt dan in rekening gebracht op de eerste dag van uw verblijf.

Als u een financieringsoplossing aanvraagt bij Pledg, dan wordt de informatie met betrekking tot uw reservering doorgegeven aan Pledg die deze zal gebruiken om uw aanvraag voor financiering, beheer en terugvordering te beoordelen. Pledg behoudt zich het recht voor om uw financieringsaanvraag te accepteren of te weigeren. U beschikt over een bedenktijd van 14 dagen om u terug te trekken uit deze financiering. Voor meer informatie: https://pledg.co/faq/

Hoe het werkt Betaling in 4 keer: Met de Betaling in 4 keer kunt u de gedane reservering op de volgende manier betalen:

 • Een verplichte aanbetaling, gedebiteerd op de dag van de bestelbevestiging, die overeenkomt met een deel van de reservering en met de kosten van Pledg, indien van toepassing.
 • Een verdeling van de rest van het bedrag van de reservering over het aantal resterende maandelijkse betalingen volgens het meegedeelde betalingsschema

Hoe het werkt Betaling in 10 keer: Met de Betaling in 10 keer kunt u de gedane reservering op de volgende manier betalen:

 • Een verplichte aanbetaling, gedebiteerd op de dag van de bestelbevestiging, die overeenkomt met een deel van de reservering en met de kosten van Pledg, indien van toepassing.
 • Een verdeling van de rest van het bedrag van de reservering over het aantal resterende maandelijkse betalingen volgens het meegedeelde betalingsschema

Hoe het werkt Uitgestelde betaling op de eerste dag van het verblijf: Met het uitstel van betaling op de eerste dag van het verblijf kunt u de reservering op de volgende manier betalen: 

 • De kosten voor Pledg worden bij de reservering in rekening gebracht, indien van toepassing.
 • Het te betalen bedrag wordt op de eerste dag van uw verblijf afgeschreven.

Hoe het werkt Betaling op dag 5 van de volgende maand: Met de Betaling op dag 5 van de volgende maand kunt u de gedane reservering op de volgende manier betalen: 

 • De kosten voor Pledg worden bij de reservering in rekening gebracht, indien van toepassing.
 • Het te betalen bedrag wordt op dag 5 van de maand na de reservering afgeschreven

Voor uitgestelde betalingen kan Pledg een bankpreautorisatie uitvoeren op de bankrekening van de klant, waarmee het aankoopbedrag op de vervaldag van de betaling betaald wordt. Deze preautorisatie is slechts 1 uur geldig. Sommige banken (klanten) kunnen echter gedurende een langere of kortere periode een autorisatie op de rekening van de klant achterlaten (helemaal geen autorisatie voor sommige banken, een autorisatie die maximaal 1 week geldig is voor andere banken; dit hangt af van het beleid van de bank van de klant). In ieder geval wordt dit geld niet afgeschreven op het moment van aankoop.

 Als u vragen heeft over de wettelijke voorwaarden: [email protected]

Als u kiest voor een uitgestelde of termijnbetaling met Pledg, zijn de algemene verkoopvoorwaarden van deze partner van toepassing, lees hier.

Artikel 4 – Prijzen, reserveringskosten en voorwaarden

 1. De prijzen van de Verblijven zijn aangegeven op de Website. Ze worden aangegeven per accommodatie of per persoon (in het laatste geval staat de vermelding “prijs per persoon” duidelijk op de pagina van de Website waar de prijzen van de accommodaties worden vermeld), en variëren naar gelang van de data (berekend op basis van een aantal nachten), de duur van het Verblijf, en het type accommodatie. Indien het aantal personen dat deelneemt aan het Verblijf de voor de accommodatie aangegeven capaciteit met de vermelding “bezetting” overschrijdt, worden deze extra personen mogelijk gefactureerd. Tenzij anders vermeld op de Website, omvatten de prijzen alleen de accommodatie, met uitsluiting van eventuele opties die door de Partner kunnen worden aangeboden.
 2. De prijzen zijn in euro’s, inclusief alle belastingen (behalve toeristenbelasting en toeslagen die ter plaatse wordt betaald), op basis van de tarieven die aan de Klanten zijn meegedeeld.
 3. De op de Website gepubliceerde prijzen worden bevestigd op het moment van de Reservering. In geen geval zullen de prijzen die op de Website worden weergegeven wanneer een Reservering wordt geplaatst, bindend zijn voor Campings.com voor toekomstige Reserveringen. Elke prijsverhoging of -verlaging na het plaatsen van de Reservering zal niet aan de Klant worden doorberekend.
 4. Reserveringskosten, waarvan het bedrag aan de Klant zal worden bevestigd alvorens de Reservering wordt gevalideerd, zullen van toepassing zijn op elke verblijfsreservering en op elke Reservering, tenzij anders vermeld op de Website of tenzij een uitzonderlijke korting wordt toegekend.
 5. De Partners kunnen ter plaatse een borgsom of een waarborgsom vragen, met name voor de huur van accommodatie en uitrusting, zoals sportuitrusting of gezelschapsspelen (rackets, spelletjes, enz.). De Klant zal rechtstreeks met de relevante Partners contracten afsluiten met betrekking tot dergelijke borgsommen of zekerheden, zonder enige betrokkenheid of aansprakelijkheid van Campings.com
 6. Extra diensten ter plaatse besteld bij de Partner zonder tussenkomst van Campings.com of de Website vallen niet binnen het toepassingsgebied van de AV. Campings.com is niet aansprakelijk voor eventuele extra kosten of annuleringskosten in verband met deze diensten.
 7. Toeristenbelasting en eventuele milieuheffingen zijn niet inbegrepen in de prijs van de Verblijven en moeten, indien van toepassing, ter plaatse en bij aanvang van het Verblijf door de Klant worden betaald. Het bedrag van deze belasting varieert naargelang de gemeenten en naargelang het aantal personen dat de Klant vergezelt en het aantal nachten van het Verblijf. De Klant verklaart dat hij of zij op de hoogte is gebracht van het feit dat deze belastingen verschuldigd zijn en verbindt zich ertoe deze bij de aanvang van het Verblijf te betalen.
 8. Eventuele aanbiedingen en promoties zijn van toepassing op nieuwe Reserveringen en zijn niet van toepassing op Reserveringen die reeds geheel of gedeeltelijk zijn gevalideerd en betaald door de Klant.
 9. De Klant kan het saldo van de Reservering betalen per creditcard, per cheque of, in voorkomend geval, per vakantiecheque goedgekeurd door het Agence Nationale pour les chèques-vacances (Frans Nationaal Agentschap voor Vakantiecheques) of per bankoverschrijving of, meer algemeen, op elke andere wijze die wordt voorgesteld en aanvaard door Campings.com.

Let op: indien u het saldo niet betaalt voor aankomst of wanneer de accommodatie niet meer beschikbaar is (e.g.: overboeking of andere oorzaak) behoudt Campings.com zich het recht voor om het verblijf te annuleren.

Artikel 5 – Accommodatie

 1. De classificatie van de accommodatie wordt aangegeven volgens de plaatselijke normen van de betrokken landen. De Partners stellen foto’s en/of illustraties ter beschikking die in de Aanbiedingen worden weergegeven en die de Klant een overzicht geven van de aangeboden accommodatie. Deze foto’s en/of illustraties worden louter ter informatie verstrekt en zijn bedoeld om aan de Klant de categorie of het comfortniveau van de accommodatie aan te geven.
 2. De aanbiedingen zijn opgesteld met inachtneming van de informatie die door de partners aan Campings.com is doorgegeven. De beschrijving van de kenmerken van de op de Website aangeboden accommodaties kan door de Partners worden gewijzigd (met name wat betreft aanvullende of gebrekkige uitrusting).
 3. In de Aanbiedingen kan worden vermeld of de partners huisdieren accepteren en onder welke voorwaarden. Als dit niet wordt vermeld, gaat de Klant ervan uit dat de Partner geen dieren accepteert of neemt hij contact op met de Campings.com voordat er wordt overgegaan tot een Reservering.
 4. Interne regels die door de Partner zijn opgesteld kunnen van toepassing zijn in de betreffende accommodaties. De Klant verbindt zich ertoe hiervan kennis te nemen bij het begin van diens Verblijf en dit te eerbiedigen.

Artikel 6 – Vertrek, aankomst, overhandiging en teruggave van de accommodatie aan de partner

 1. De aankomst- en vertrektijden van het Verblijf variëren naargelang de Partner en worden vermeld in de Voucher die de Klant na diens Reservering ontvangt. Indien de aankomsttijden niet op de Voucher vermeld staan, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om contact op te nemen met Campings.com om zo nodig de vereiste informatie te verkrijgen. Aan het einde van het Verblijf dient de Klant de sleutels van de accommodatie aan de Partner terug te geven.
 2. In geval van verlate aankomst, om welke reden dan ook, dient de Klant de Partner hiervan direct telefonisch op de hoogte te stellen, om een afspraak te maken zodat de sleutels van de accommodatie kunnen worden overhandigd. Campings.com zal geen extra kosten of annuleringskosten dragen als gevolg van het niet verschijnen van de Klant bij de gereserveerde accommodatie en de Klant verbindt zich ertoe de vertraging rechtstreeks met de Partners op te lossen.

Artikel 7 – Bezwaar bij Campings.com betreffende een reservering

 1. Voor klachten tijdens het verblijf moet de Klant eerst het ondervonden probleem melden bij de receptie van de gastpartner alvorens contact op te nemen met Campings,com
 2. Elke klacht van een Klant betreffende een Reservering moet gedetailleerd per e-mail worden meegedeeld aan [email protected] (Nederland) of [email protected] (België) en dit zo spoedig mogelijk voor een efficiënte verwerking en uiterlijk twee (2) jaar na het einde van het Verblijf. Een kopie van de klacht kan door de Klant aan de Partner worden gezonden.
 3. Telefonische klachten worden niet geregistreerd als deze niet schriftelijk worden bevestigd. De kantoorpanden van Campings.com zijn niet toegankelijk voor het publiek, dus alle klachten moeten schriftelijk en individueel worden ingediend (één per dossier).
 4. Klachten over de VACAF-dienst moeten worden gericht aan het CAF van de woonplaats van de klant. 

Artikel 8 – Verantwoordelijkheden van Campings.com en van de klant

 1. Campings.com is een professioneel bedrijf met de wettelijke bevoegdheid om accommodatie te verkopen, zoals blijkt uit de registratie in het Nationale Register gehouden door ATOUT Frankrijk, die de perfecte uitvoering van de contracten garandeert.
 2. Campings.com is van rechtswege aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit het contract voortvloeiende verplichtingen in de zin van artikel L. 211-16-I van het Franse wetboek van toerisme. De Klant wordt ervan in kennis gesteld dat de verantwoordelijkheid van Campings.com in geen geval kan worden aangeschreven wanneer de schade toe te schrijven is aan de Klant of aan een derde die geen verband houdt met de levering van reisdiensten en van onvoorzienbare of onvermijdelijke aard is, of uitzonderlijke en onvermijdbare omstandigheden (oorlog, aanslag, oproer, revolutie, kernramp, klimatologische of natuurlijke gebeurtenissen zoals wervelstormen, publieke voorzieningen, openbare wateren, aardbevingen, tsunami’s, tornado’s, wolken, zandstormen …).
 3. De Klant wordt ervan in kennis gesteld dat de dienstverlener die de accommodatie exploiteert ook volledig verantwoordelijk is voor de goede uitvoering van de in het contract voorziene diensten, in zijn hoedanigheid van organisator in de zin van artikel L.211-17 van het Franse wetboek van toerisme.
 4. Indien Campings.com risicoaansprakelijkheid verschuldigd is aan haar dienstverleners in de zin van voornoemd artikel L.211-16, gelden de schadevergoedingslimieten van artikel L.211-17-IV van het Franse wetboek van toerisme, met name wanneer internationale verdragen de door deze dienstverleners verschuldigde schadevergoeding beperken. In andere gevallen kan het contract de schade beperken tot driemaal de totale prijs van de reis (behalve voor persoonlijk letsel en opzettelijke of nalatige fout).
 5. Campings.com zal de nodige bijstand verlenen aan de Klant die in moeilijkheden verkeert, rechtstreeks of via de verantwoordelijke van de accommodatie, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet uitvoeren van de diensten die in het contract zijn voorzien en zal niet gehouden zijn tot enige terugbetaling of vergoeding in de volgende gevallen:
 • Annulering of onbeschikbaarheid van de in het contract voorziene diensten, enz. veroorzaakt door gebeurtenissen buiten diens wil in de zin van artikel L. 211-16 van het Franse wetboek van toerisme.
 • Vertraging ten gevolge van door de Klant of een derde georganiseerde pre-transport over land, door de lucht of per spoor, met als gevolg vertraging of het niet opdagen van de Klant, om welke reden dan ook.
 • Niet opdagen van de Klant
 • Onderbreking of verkorting van het verblijf en meer in het algemeen, elke dienst die niet wordt uitgevoerd door toedoen van de Klant 
 • Geen enkele betwisting betreffende de prijs van de accommodatie kan in aanmerking worden genomen na de aanvang van het Verblijf. Eventuele prijswijzigingen na bevestiging van het dossier worden niet doorberekend.
 • De Klant verbindt zich ertoe het door de Partner toegestane aantal bewoners van de accommodatie die het voorwerp van de Reservering uitmaakt, te respecteren.
 • De Klant is als enige verantwoordelijk voor zijn/haar persoonlijke bezittingen tijdens zijn/haar Verblijf. Campings.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen in de huuraccommodaties, gemeenschappelijke ruimten en aangrenzende parkeerterreinen. De klant is verantwoordelijk voor de veiligheid van de huuraccommodatie tijdens zijn Verblijf en dient zelf een passende verzekering af te sluiten. Bepaalde voorzorgsmaatregelen kunnen hen behoeden voor eventuele ongemakken: de ramen sluiten alvorens de huuraccommodatie te verlaten, de deur op slot doen, enz. Indien persoonlijke bezittingen in de huuraccommodatie worden achtergelaten bij het verlaten van het pand, kan Campings.com hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. De Klant moet in het bezit zijn van een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering.
 • De Klant houdt er rekening mee dat elke reservering van meer dan twee accommodaties wordt beschouwd als een groepsreservering en moet worden gemaakt door te bellen naar onze klantenservice. Bij gebrek aan een reservatie via de klantendienst, behoudt Campings.com zich het recht voor om de reservering te annuleren zonder dat de Klant aanspraak kan maken op schadevergoeding.
 • De Klant erkent dat deelnemers jonger dan 18 jaar die niet vergezeld worden door hun wettelijke voogden, door de Partner de toegang kan worden ontzegd.
 • Campings.com biedt geen vervoer aan naar de accommodaties die op de Website worden aangeboden. Het voldoen aan de administratieve en gezondheidsformaliteiten en de kosten van paspoorten, identiteitskaarten, visa, inentingen, enz. vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Klant.
 • Als gevolg van de veranderende politieke en gezondheidssituatie in sommige landen, raadt Campings.com de Klant aan zich op de hoogte te stellen van de formaliteiten die van kracht zijn tot de datum van vertrek.
 • De Klant stemt ermee in een geldig e-mailadres en telefoonnummer op te geven. Elke fout of wijziging hiervan dient hij of zij mede te delen aan Campings.com.

Artikel 9 – Uitzonderlijke en onvermijdelijke omstandigheden

Indien vóór aankomst van de Klant Campings.com wegens uitzonderlijke en onvermijdelijke omstandigheden verhinderd is het contract uit te voeren, kan hij de Klant zo spoedig mogelijk, vóór het begin van de reis de annulering van het contract doorgeven en zal hij de annulering zonder kosten uitvoeren.

In geval van uitzonderlijke en onvermijdelijke omstandigheden op de bestemming of in de onmiddellijke omgeving, die een aanzienlijke invloed hebben op het contract of op het vervoer naar de bestemming, kan de Klant het contract vóór het begin van het verblijf annuleren en volledige terugbetaling verkrijgen, zonder mogelijkheid tot verdere schadevergoeding.

Artikel 10 – Verzekeringen 

Campings.com omvat geen enkele verzekering in de prijzen van de aangeboden diensten en raadt de Klant aan een verzekerings- en/of bijstandscontract af te sluiten op het moment van de boeking. De annuleringsverzekering dekt bepaalde gevallen van annulering door de Klant en maakt de terugbetaling mogelijk van de kosten die in rekening worden gebracht door Campings.com.

De Klant heeft de mogelijkheid om bij onze partner een verzekering af te sluiten waarvan de voorwaarden hem of haar op diens verzoek zullen worden voorgelegd.

In geval van ondertekening van een verzekeringscontract zal de door de Klant onderschreven verzekeringspolis hem of haar worden toegezonden. In ieder geval dient de Klant, alvorens de verzekering af te sluiten, volledig kennis te nemen van de verzekeringsovereenkomst en met name van de clausules inzake uitsluiting, beperkingen of vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van de verzekering.

Het bedrag van het afsluiten van de verzekering blijft systematisch verworven door Campings.com en er kan geen terugbetaling worden geëist, behalve in geval van opzegging van het contract door Campings.com, buiten de schuld van de Klant. Schadeclaims moeten rechtstreeks bij de verzekeringsmaatschappij worden ingediend, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het verzekeringscontract dat is afgesloten.

Indien de Reiziger kan aantonen dat hij of zij reeds eerder dekking heeft genoten voor de risico’s die door de afgesloten verzekering worden gedekt, heeft hij of zij het recht om deze verzekering binnen veertien (14) dagen kosteloos op te zeggen zolang er geen dekking is afgesloten.

Artikel 11 – Personen met beperkte mobiliteit

 1. De Klant verbindt zich ertoe Campings.com te wijzen op elk beslissend element van diens keuze en over elke bijzonderheid betreffende hem of haar die de voorwaarden van het Verblijf kan beïnvloeden. Afhankelijk van het land en de geldende wetgeving in deze landen, bieden sommige Partners etablissementen aan die zijn uitgerust voor gehandicapten. Accommodaties die zijn aangepast voor gehandicapten zijn gemarkeerd met PMR.
 2. Personen wier mobiliteit beperkt is – ongeacht of hij of zij met of zonder reisgezelschap reist – ten gevolge van een zintuiglijke of motorische handicap, leeftijd, ziekte of enige andere oorzaak van handicap, en wier situatie vereist dat zij in de aangeboden diensten bijzondere aandacht krijgen en dat zij zich aan hun behoeften aanpassen – moeten deze bijzonderheid melden aan Campings.com tijdens de Reservering of schriftelijk kenbaar maken door te e-mail naar [email protected] (Nederland) of [email protected] (België). Campings.com zal vervolgens een specifiek verzoek naar de partners sturen. Zonder deze vermelding zal geen enkele klacht in aanmerking worden genomen na het begin van het Verblijf indien de voorzieningen niet zijn aangepast aan de behoeften van de Klant.

Artikel 12 – Reisdocumenten uitgegeven door Campings.com

 1. De reisdocumenten (Voucher) worden per e-mail naar de Klant gestuurd zodra het saldo van de Reservering is betaald. De Klant moet deze documenten lezen en de Voucher uitprinten die hij of zij bij het begin van het Verblijf aan de Partners zal overhandigen. De Voucher kan gedownload worden in uw account.
 2. Als de Klant de reisdocumenten (Voucher) niet ontvangt, moet hij of zij contact opnemen met Campings.com op volgend adres en met vermelding van het Reserveringsnummer: [email protected] (Nederland) of [email protected] (België).
 3. Campings.com is in geen enkel geval aansprakelijk voor extra kosten of annuleringen als gevolg van het niet indienen van de vereiste documenten bij de Partner. 

Artikel 13 – Kosten van wijziging van de reservering op verzoek van de klant

 1. Elk verzoek tot wijziging van de Reservering kan worden ingediend via het Klantencentrum of per e-mail op het volgende adres [email protected] (Nederland) of [email protected] (België), of per telefoon via het nummer dat vermeld staat op de Website.
 2. Elke wijziging van de Reservering zal leiden tot de toepassing van de onderstaande kosten, afhankelijk van de datum waarop het verzoek is ingediend:
Binnen 48 uur na de Reservering Gratis wijziging
Meer dan zestig (60) dagen voor de eerste dag van het Verblijf Gratis wijziging
Tussen negenenvijftig (59) en dertig (30) dagen voor de eerste dag van het Verblijf Vijftien (15)% van het bedrag van de accommodatie*
Tussen negenentwintig (29) en zeven (7) dagen voor de eerste dag van het Verblijf Tachtig (80)% van het bedrag van de accommodatie*
Minder dan zeven (7) dagen voor de eerste dag van het Verblijf Honderd (100)% van het bedrag van de accommodatie*

*Voor VACAF-dossiers wordt het ingehouden bedrag berekend op het bedrag dat nog door de Klant moet worden betaald, exclusief dossierkosten en de annuleringsgarantie

 1. Er worden geen kosten in rekening gebracht in geval van wijziging van de naam van de boeker van de Klant of van het aantal reisdeelnemers, voor zover het aantal reizigers de maximale capaciteit van de gereserveerde accommodatie niet overschrijdt.
 2. In het geval van een reservering die meerdere accommodaties omvat, zal de annulering van een of meer van de accommodaties resulteren in annuleringskosten voor de accommodaties in kwestie.Herinnering: de verzekeringspremie is nooit terugbetaalbaar in geval van wijziging van het contract.

Artikel 14 – Annuleringskosten van de reservering op verzoek van de klant

Overeenkomstig artikel L. 211-14 van het Franse wetboek van toerisme, heeft de Klant het recht om het contract op elk moment op te zeggen tegen betaling van annuleringskosten die overeenkomen met boetes ter compensatie van Campings.com. Dit verloopt na de uitoefening van het herroepingsrecht van de Klant en zonder tegenprestatie van Campings.com.

 1. Elk verzoek tot annulering van de Reservering kan worden ingediend via het Klantencentrum of per e-mail op het volgende adres via [email protected] (Nederland) of [email protected] (België).
 2. Elke annulering van de Reservering zal leiden tot de toepassing van de onderstaande kosten, afhankelijk van de datum waarop het verzoek is ingediend:
Meer dan negentig (90) dagen voor de eerste dag van het Verblijf Dertig (30)% van het bedrag van de accommodatie en het totaal van de reserveringskosten*.
Tussen negentig (90) en dertig (30) dagen voor de eerste dag van het Verblijf Vijftig (50)% van het bedrag van de accommodatie en het totaal van de reserveringskosten*
Tussen negenentwintig (29) en zeven (7) dagen voor de eerste dag van het Verblijf Tachtig (80)% van het bedrag van de accommodatie en het totaal van de reserveringskosten*
Minder dan zeven (7) dagen voor de eerste dag van het Verblijf Honderd (100)% van het bedrag van de accommodatie en het totaal van de reserveringskosten*

*Voor VACAF-dossiers wordt het ingehouden bedrag berekend op het bedrag dat nog door de Klant moet worden betaald, exclusief dossierkosten en de annuleringsgarantie.

Herinnering: de verzekeringspremie is nooit terugbetaalbaar in geval van annulering van het contract.

 1. Afhankelijk van het geboekte Verblijf, kan de Klant profiteren van verminderde annuleringskosten in vergelijking met die voorzien in de Algemene Verkoopsvoorwaarden. Deze worden vermeld op de Website en bevestigd op het moment van de reservering.
 2. Er worden geen kosten in rekening gebracht in geval van wijziging van de naam van de boeker van de Klant of van het aantal reizigers, voor zover het aantal reizigers de maximale capaciteit van de gereserveerde accommodatie niet overschrijdt.
 3. In het geval van een reservering die meerdere accommodaties omvat, zal de annulering van een of meer van de accommodaties resulteren in annuleringskosten voor de accommodaties in kwestie.

Artikel 15 – Tegoed

 • Wegens Covid-19 (Coronavirus)

Op grond van de Franse ordonnantie 2020-315 van 25 maart 2020 heeft Campings.com zogenaamde “Tegoed wegens Covid” uitgegeven ten behoeve van Klanten die hun reserveringen hebben moeten annuleren vanwege de gevolgen van de Covid-19-pandemie en met name de sluiting van accommodaties, reisverboden en meer in het algemeen lockdown-besluiten. Deze tegoeden kunnen op de Website in hun geheel of gedeeltelijk worden gebruikt. In geval van niet-gebruik worden deze 18 maanden na de uitgifte van het nieuwe reserveringsaanbod dat aan de Klant is gedaan, terugbetaald aan de Klant.

 • Tegoed van de Klant

In geval van annulering van een reservering, kan de Klant een tegoed vragen in plaats van een terugbetaling in contanten. Deze tegoeden kunnen op de Website in hun geheel of gedeeltelijk worden gebruikt. Deze worden niet terugbetaald in contanten en zijn 12 maanden geldig vanaf hun datum van afgifte. De Klant die een Tegoed aanvraagt in plaats van een contante terugbetaling, zal een gematigde vergoeding krijgen die berekend wordt op basis van de tabel Wijzigingskosten.

In geval van annulering van een Verblijf gemaakt met een door de Klant aangevraagd tegoed, zal deze laatste enkel worden terugbetaald in de vorm van een nieuw Tegoed. 

Artikel 16 – Herroepingsrecht 

Overeenkomstig artikel L.221-28 12° van de Franse consumentenwet is het herroepingsrecht niet van toepassing op diensten betreffende logies, vervoer, restauratie en vrijetijdsbesteding. Voor Reserveringen via de Website geldt geen herroepingsrecht.

Artikel 17 – Intellectueel eigendom

 1. De Website is een artistiek werk dat wordt beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. De Website is het exclusieve eigendom van Campings.com.
 2. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave van de Website, of van een van de elementen ervan, op welke drager dan ook, voor andere doeleinden, en in het bijzonder voor commerciële doeleinden, is uitdrukkelijk verboden.
 3. Campings.com heeft geen controle over de inhoud, reclame, producten of diensten die beschikbaar zijn op of via de websites waarnaar haar Website verwijst en die zij niet publiceert.
 1. Diverse bepalingen

Artikel 18 – Diverse bepalingen

 1. Het nalaten van Campings.com om een van de bepalingen van de AV af te dwingen, zal niet worden beschouwd of geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van het voordeel ervan.
 2. Indien één of meer bepalingen van de AV ongeldig worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In dat geval zullen de partijen, indien mogelijk, de ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling die overeenstemt met de geest en het doel van de AV.
 3. De AV worden beheerst door het Franse recht. De Franse versie van de AV prevaleert boven elke andere versie.

In geval van betwisting van geweigerd bezwaar heeft de niet-professionele Klant de mogelijkheid om binnen een jaar na de uitvoering van het contract gratis een beroep te doen op bemiddeling, door te schrijven naar MTV Médiation Tourisme Voyage BP 80 303 – 75823 Parijs Cedex 17. Bezoek de website van MTV Médiation Tourisme Voyage voor meer informatie: www.mtv.travel.

Artikel 19 – Algemene aanbiedingsvoorwaarden

Ontdek de huidige algemene aanbiedingsvoorwaarden op 1 overzichtelijke pagina, lees hier verder.

Artikel 20 – Algemene voorwaarden Thuiswinkel Waarborg

Campings.com is lid van Thuiswinkel.org als gevolg waarvan in aanvulling op deze algemene voorwaarden ook de algemene voorwaarden Thuiswinkel van toepassing zijn. In het geval sprake is van strijdigheid tussen de inhoud van de algemene voorwaarden Thuiswinkel en de algemene voorwaarden Campings.com zal de inhoud van de algemene voorwaarden Campings.com voorrang hebben boven de algemene voorwaarden Thuiswinkel.